Vintage Star Wars

Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90

Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90

Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90    Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90
1977 R2-D2 AFA 85 NM+. 1977 Chewbacca AFA 90 NM+/MT. 1977 Luke Skywalker Blond AFA 85 NM+. 1977 Princess Leia Organa AFA 85 NM+. 1977 Ben Obi-Wan Kenobi AFA 90 NM+/MT. 1977 Darth Vader AFA 90 NM+/MT.
Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90    Star Wars Kenner Vintage 1977-1985 Complete Lot of 102 Figures AFA 80-85-90